• Γεια σας,
    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στο φόρουμ.
    Κατά την διαδικασία αυτή έγινε εκκαθάριση όλων των χρηστών από την βάση του φόρουμ με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου δημιουργίας του λογαριασμού σας.
    Σας ζητάμε συγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία καθώς και την κατανόηση σας.
During the process of describing every detail of an upcoming map expansion for our games, at some point, we have to take a break from topics of beautiful nature and local industry and take a look at some typical trucking facilities. It is time to (masterfully) park your mighty truck, turn off the engine for a while, and explore the Rest Stops that are coming with the Texas DLC for American Truck Simulator!


There will be more than two dozen rest stops available in the DLC with many of them featuring landmark buildings and separate parking spots for trucks and cars. And with such a high amount of these areas, it’s safe to say that The Lone Star State truly goes "all in" on offering the travelers as many opportunities as possible to take the unavoidable break on their journeys.


Some of the local rest stops are quite often hailed as the best in the entire US. After all, with more than 50 million visitors stopping by every year, all of these places have to stay up to date with modern times. But even the ones that are slowly starting to show their age have managed to maintain their charm and practical use to this day!


We hope you are excited to check out every single rest stop that the Texas DLC will have to offer. If you are, you can get ready by taking a quick break on the Steam page and adding Texas DLC to your Steam Wishlist. Also, don’t forget to keep an eye out for our microsite, which contains a lot of interesting and exclusive content. And finally, check out our social media profiles (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok) and give them a follow to stay in touch with the latest news!

Συνέχεια ανάγνωσης...