Το στυλ αλλάζει αυτόματα

Το θέμα του φόρουμ αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την ώρα.

07:00 - 22:00 --> Το θέμα γίνεται ανοιχτόχρωμο.
22:00 - 07:00 --> Το θέμα γίνεται σκουρόχρωμο.