• Γεια σας,
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στο φόρουμ.
  Κατά την διαδικασία αυτή έγινε εκκαθάριση όλων των χρηστών από την βάση του φόρουμ με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου δημιουργίας του λογαριασμού σας.
  Σας ζητάμε συγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία καθώς και την κατανόηση σας.
We’re back with another blog, this time covering updates with the team and mod.

ProMods 1.44 Updates​


ProMods Europe, ProMods Middle East, ProMods Canada, the Trailer & Company Pack and the Cabin Accessories Pack have all been updated to version 1.44 of ETS2/ATS!

ProMods Europe 2.61 incorporates SCS’s newly rebuilt Austria and some critical bug fixes and map tweaks.

Download ProMods Europe


ProMods Middle East 2.61 is a compatibility update and includes overhauled sign fonts and licence plates.

Download ProMods Middle East Add-on


ProMods Canada 1.2.0 adds the TCH-1 from Hope to Cache Creek and expands West Kelowna.

Download ProMods Canada

ProMods Community Convoy​


On the 11th June we hosted what we think turned out to be (despite a couple hiccups) a very successful community convoy, our 2nd ever. We are glad a lot of people turned up to drive and of course watch the live streams of not just us, but other members of the community. If you missed our stream you can watch it here. We hope to hold more of these convoys in future and have already gathered some valuable feedback from the event. We had fun live-streaming it and hope you enjoyed the drive! We’d like to thank our new event manager SvartWolf for helping organise the event, and thanks also to everyone from TruckersMP for their help.


Recruiting developers and beta testers​


In the convoy stream we mentioned we are still looking for more fantastic developers and beta testers, and even moderators to join our team. If you have aspirations to join our developer team, please showcase your work on our forum or on our discord server so we can give valuable feedback and help grow your skills in mapping and/or modelling. We can then assess the best people to join our team!

Similarly with beta testers, if you’d like to help tackle all of the pesky bugs in our maps, be sure to report in detail on our forum where we can then pick the most enthusiastic and dedicated users to join our testing team.

Future releases​


As a team, we have been discussing how to structure our future ETS2 releases. Currently, we have a rather varied release system, with a mix of compatibility updates, medium-sized updates and the big ‘2.x0’ releases. In order to further smooth our release process and workflow, we have decided to move towards adding content in each compatibility update – in short, more medium-sized releases. We feel this will be beneficial to both us as a team and you, the community, for a number of reasons:

 • Currently, we simply don’t have the manpower available to create big releases while sustaining our current quality level.
 • Perfectly ready content is held up unnecessarily, just to save it for the big ‘2.x0’ releases. Moving away from big releases stops this backlog.
 • Content will go out as soon as it is finished, providing new content in every version. This means that every new version will have something new for you, the community, to enjoy and to make the effort of downloading the new updates worth it.
 • Smaller releases let us spread out content for testing over time, allowing testers to focus more on smaller areas. This should lead to bugs being discovered earlier, thus improving the quality of the mod.
 • More frequent releases also makes the map more stable, preventing double bug-fixing jobs in the various map areas we work on.
 • Management of releases is easier to do with less new content in them.

Teasers for future release​


Lastly, there’s lots of exciting content coming up, so can anyone guess where these are?
The post ProMods update blog first appeared on ProMods Blog.

Συνέχεια ανάγνωσης...