• Γεια σας,
    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στο φόρουμ.
    Κατά την διαδικασία αυτή έγινε εκκαθάριση όλων των χρηστών από την βάση του φόρουμ με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου δημιουργίας του λογαριασμού σας.
    Σας ζητάμε συγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία καθώς και την κατανόηση σας.
While today’s blog might seem a bit unusual, hopefully, many of you will appreciate the following amount of information. We have decided to merge a lot of topics into one article, and we hope it will satisfy both the fans of new maps and locations and also those who are always looking for new toys to play with. Let’s take a look at Points of Entry and new cargos that are coming into the game economy with Montana DLC.


Ports of Entry used to simply be places where truckers would enter the country and stop for an inspection, however, modern stations are much more than that. Just take Broadus Weigh Station, for example, which features several educational boards near its central building, or Kootenai and Lolo Rest Areas, which offer marvelous surroundings for every trucker that is passing through these locations.


And sometimes, it is their perfect and precise position that makes these areas stand out. Haugan Weigh Station is located on the border with Idaho, Frannie Port of Entry can be found on the border with Wyoming, and Weigh station NB and SB at I-15 are located on an important Interstate 15 highway, which spans 396 miles (637km) in Montana.


We hope these stations will give you the best first impression of arriving in the new map expansion from surrounding states. But the question is, what new, shiny cargoes can you look forward to hauling through all these wonderful stations? Well, let’s get to it.

Utility Poles

These are wooden poles intended for power lines and they will be added into the game with an Electrical Service depot, which is actually the most common and primary destination of delivery. Being a part of the timber economy chain, this cargo will also be exported from the sawmill, however, you might also find it on trains or in ports.


Circuit Breakers

Circuit breakers are used for power lines and they will be exported from Electrical Service depots, trains, and ports, to Electric Network service and construction sites. This particular cargo is visually very interesting and it is pretty difficult to explain the shape in words, you just have to see it, and most importantly, haul it!

Garbage Truck

A typical American truck for waste that will be added to the game as cargo with Waste Transfer Station depot as an oversized load. The journey will start (and sometimes end) at the Truck and Trailers depot, along with train areas or ports. Who wouldn’t like a bit of a truck-ception, right?


Silane Gas

We’ve already mentioned Silene Gas plants on our blog a couple of times before, but one thing to note is also the fact that this area will be added with a unique cargo as well. The load is a standard-sized container with silane gas, which is a colorless, flammable, and high-pressure type of gas. It will be delivered from the plant to the electric manufacturer company, ports, and chemical plants.

Dumpster

Dumpsters will be added to the game with Waste Transfer Station. It will be exported mainly from the manufacture of metal products and from the station mentioned in the previous sentence. The final destinations of this cargo will be all over the map in various depots.

Waste Paper

This Waste Transfer Station cargo is, simply put, a large amount of pressed old and used paper, that is transported mainly for recycling to paper mills. With this load, we are trying to emphasize the ecological footprint within our game and educate the player a little bit about waste recycling.


Trees

Arriving together with the Landscape Supplies depot, these trees (mainly used as decorations) will be transported to construction sites and various depots all around the map. This addition is once again enhancing our timber economy chain.


Beet Harvester

Simply put, we are talking about a big agricultural machine that will come into the game with Sugar Plant. While for now this cargo will be located in train depots, farms, and the already mentioned sugar plants, we expect more use in various other company hubs in the future.

Are you excited about these Points of Entry and new cargoes that are coming to the game with the new Montana DLC for American Truck Simulator? If you are and you’d like to show it to us, make sure to add the DLC to your Steam Wishlist, and if you cannot wait to see more information about the map expansion, follow our social media profiles (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), subscribe to our newsletter, or check out our Montana microsite.

Συνέχεια ανάγνωσης...