• Γεια σας,
    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στο φόρουμ.
    Κατά την διαδικασία αυτή έγινε εκκαθάριση όλων των χρηστών από την βάση του φόρουμ με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου δημιουργίας του λογαριασμού σας.
    Σας ζητάμε συγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία καθώς και την κατανόηση σας.
Header image

Hello truckers!

We come to you with big news regarding the way we issue bans. Following a long internal discussion and having taken into consideration a number of factors, some rather large changes will be made to rule §2.8 - How bans are issued.

As of 4th May 2022, permanent bans due to history will no longer be issued. This means that rule §2.8 - How bans are issued has been updated, and is now written as follows:

§2.8 - How bans are issued

  • The first 3 bans are issued at the staff member’s discretion.
  • The 4th ban is thirty days.
  • The 5th ban and consecutive bans are ninety days.

Any bans older than 12 months at the time of the new ban being issued are ignored, this 12 month period is the ban cooling-off period. Ban extensions are based on the active (less than 12 months old) bans at the time of expiration and will not be altered if a ban goes over the 12 month period while the ban is active. If you have at least two active history bans in your ban history, staff will extend your next ban to ninety days, regardless of how many bans you have had in the last year. Bans that are extended due to history cannot be reduced, they are strictly thirty days and ninety days.

To clarify; if you accumulate 5 or more bans in a 12-month period, all bans starting at your fifth ban will be set to ninety days automatically. This means that your sixth, seventh, etc. ban in a 12-month period will also be set to ninety days.

However, this change only applies to bans that are permanent due to history, not due to hacking, ban evading, or other rule violations that can result in a permanent ban.

We understand that this rule change could leave you with certain doubts or seeking clarification. Therefore, below you can find some common questions and answers regarding these changes:

Will bans previously issued due to history be disabled?​


Yes. Through an automated process, we will be disabling previously issued permanent bans extended due to history.

My permanent ban was not disabled, why?​


As we are working with a large number of bans, there is always a chance that certain bans could be missed during the mass removal process. In case that applies to you, we invite you to contact us via the appeal system.

Will other types of permanent bans also be disabled?​


No. At this time we are only modifying rule §2.8, meaning that only permanent bans due to history are affected by this rule change. All other permanent bans will remain in place (hacking, ban evading, etc).

What will happen if I was recently permanently banned?​


If you were permanently banned within the last 90 days, your ban will be modified to expire 90 days from the day it was issued. Please note that these bans will not be disabled immediately, like older permanent bans.

Will other types of permanent bans continue to be issued?​


Yes. As this change only affects rule §2.8, there will be no change to the way other types of permanent bans are issued. We understand that people's behaviour and attitudes towards rules can change over time, so we want to give those who have made mistakes in the past another chance to drive on TruckersMP. With these changes, we look forward to welcoming back some former players to our servers.

Game Moderation Management


--> View post on homepage

Συνέχεια ανάγνωσης...